ทำเครื่องหมายของคุณ - ด้วยการเชื่อมโยงระดับของเราในซัพพลายเชน

 • สินค้า
 • ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า
 • ผู้แทนภาคสนาม
 • หัวหน้าสายงาน
 • ผู้จัดการพื้นที่โฆษณา
 • นักวิเคราะห์การขนส่ง
 • หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
 • ผู้เชี่ยวชาญจัดซื้อจัดจ้าง
 • นักวิเคราะห์การผลิต
 • วางแผนการผลิต
 • นักวิเคราะห์การจัดซื้อ
 • การส่งสินค้า
 • การเก็บรักษา
 • ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน
 • ผู้ประสานงานการจราจร
 • ผู้จัดการคลังสินค้า

จัดหา

เมื่อเสร็จสิ้นการซัพพลายเชนเรียบร้อยแล้ว

 • ได้รับประกาศนียบัตรแบบพกพาที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศจากพื้นที่การผลิตมาตรฐานทักษะการผลิตของ MSSC (CPT, CLT)
 • สนับสนุนเทคโนโลยีระบบซัพพลายเชนและลอจิสติกส์ด้วยความเข้าใจในการจัดการวัสดุการจัดซื้อและเครื่องมือ Six Sigma แบบลีนเพื่อลดต้นทุน
 • ควบคุมการไหลของวัสดุด้วยเอกสารกระบวนการที่เหมาะสมในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในขณะที่ใช้หลักการแบบลีนกลยุทธ์การดำเนินงาน (JIT) การแม็ปสตรีมค่าการควบคุมสินค้าคงคลังและการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP)
 • ประสานงานและสื่อสารเมตริกและกลยุทธ์สำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดการวัสดุสำหรับการดำเนินงานโซ่อุปทานคลังสินค้าและเครือข่ายการจัดจำหน่าย
 • คาดการณ์วัสดุและจัดการความต้องการพื้นที่โฆษณา
 • ใช้กลยุทธ์ด้านการขนส่งและลอจิสติกส์ในการบริหารเครือข่ายการจัดจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
 • ดำเนินกิจกรรมคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมโยงกับโลจิสติกส์กลยุทธ์และกระบวนการจัดหาซัพพลายเชน
 • พัฒนาทักษะเพื่อตอบสนองความท้าทายของวิชาชีพแบบไดนามิกที่พัฒนาโดยใช้วิธีการทางวิชาการเพื่อรับความรู้ใหม่
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 8 หลักสูตรที่เสนอโดย Goodwin College »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
Duration
1 - 4 
เต็มเวลา
Price
39,488 USD
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร

เปิดรับลงทะเบียน

อื่น ๆ