วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา

Sacramento City College

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา

Sacramento City College

โปรแกรมนี้เป็นศาสตร์สหวิทยาการที่มุ่งค้นหาและทำความเข้าใจกระบวนการทางกายภาพของโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการเปลือกโลกหินแร่ธาตุแผ่นดินไหวภูเขาไฟประวัติฟอสซิลและประวัติของโลกและสภาพภูมิอากาศที่ผ่านมาและทรัพยากรทางธรณีวิทยาตามธรรมชาติ

โอกาสในการทำงาน

 • การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมการป้องกันและการฟื้นฟู
 • การสำรวจพลังงานและแร่
 • วิชาที่ว่าด้วยสัตว์และพืชดึกดำบรรพ์
 • Volcanology
 • วิชาว่าด้วยการไหวของแผ่นดิน
 • อุตุนิยมวิทยา

ทักษะ

 • ประเมินความคิดเกี่ยวกับจักรวาลตามธรรมชาติโดยใช้วิธีการทดสอบได้
 • ตรวจสอบและระบุความสำคัญของการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการปรับเปลี่ยนแนวคิดที่ยอมรับ
 • วิเคราะห์ความหลากหลายของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
 • ใช้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางธรณีวิทยาในปัจจุบันเพื่อทำความเข้าใจประวัติความเป็นมาทางธรณีวิทยาในอดีตของโลก
 • วิเคราะห์ปัญหาทางธรณีวิทยาร่วมสมัยรวมทั้งผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์เกี่ยวกับทรัพยากรทางธรณีวิทยา
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 13, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
สหรัฐอเมริกา - Sacramento, California
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.ย. 2019
สหรัฐอเมริกา - Sacramento, California
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด