อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

การศึกษาปฐมวัยครูระดับปริญญา AA ให้เตรียมการสำหรับการจ้างงานในฐานะครูในการตั้งค่าการดูแลและการศึกษาในช่วงต้น

เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะมีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตของครูผ่านทางคณะกรรมาธิการด้านการรับรองคุณวุฒิของรัฐแคลิฟอร์เนีย หลักสูตรในโครงการนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทั่วไปและผิดปรกติวัฒนธรรมและนิเวศวิทยาของเด็กและความสัมพันธ์กับการเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรการประเมินและการวางแผนโครงการและการดำเนินงาน

โอกาสในการทำงาน

  • ผู้ให้บริการดูแลเด็ก
  • ผู้อำนวยการศูนย์ดูแลเด็ก
  • ครู

ทักษะ

  • ช่วยในการพัฒนาเด็กในการตั้งค่าการดูแลและการศึกษาในช่วงต้น
  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กทั่วไปและที่ผิดปกติและปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
  • พัฒนาแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมและเป็นรายบุคคลสำหรับเด็กที่มีภูมิหลังหลากหลายเชื้อชาติ
  • ตระหนักถึงความสำคัญของวัยเด็กเป็นเวลาที่ไม่ซ้ำกันในการพัฒนาเด็กที่ต้องใช้กิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกิจวัตรปฏิสัมพันธ์และคำแนะนำ
  • สร้างความเข้าใจและความชื่นชมในพัฒนาการของเด็กที่สังเคราะห์ทฤษฎีการพัฒนาการวิจัยและประสบการณ์ในการพัฒนาเป็นรากฐานในการปฏิบัติ
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 17 หลักสูตรที่เสนอโดย Sacramento City College »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 13, 2018
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
ขอรายละเอียด
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

อื่น ๆ