วุฒิการศึกษาทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

Kalamazoo Valley Community College

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

วุฒิการศึกษาทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

Kalamazoo Valley Community College

ขณะนี้นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนควรตรวจสอบการสอบวัดผลการทำงานของหลักสูตรสำหรับข้อมูลหลักสูตรและหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจง นักเรียนควรปรึกษากับที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาเพื่อขอข้อมูลเฉพาะของโปรแกรม

ชั้นเรียนที่ต้องการ

 • ชีววิทยาเซลล์
 • เคมีทั่วไป I
 • ธรณีวิทยากายภาพ
 • ฟิสิกส์วิศวกรรม I
 • ลอจิกการเขียนโปรแกรม
 • การเขียนโปรแกรม C #
 • การเขียนโปรแกรม C # ขั้นสูง
 • พูดในที่สาธารณะ
 • การเขียนวิทยาลัย I
 • การเขียนคอลเลคชัน
 • การเขียนเชิงวิทยาลัยครั้งที่ 2: วรรณคดี
 • การสื่อสารระหว่างบุคคล
 • พีชคณิตวิทยาลัย
 • Precalculus / ตรีโกณมิติ
 • แคลคูลัส 1
 • รัฐบาลอเมริกัน
 • ศิลปกรรม
 • มนุษยศาสตร์
 • วัฒนธรรมอื่น ๆ
 • สังคมศาสตร์
 • สุขภาพ / พละศึกษา
 • วิชาเลือก
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 19, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ม.ค. 2019
พฤษภาคม 2019
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Price
ราคา
6,576 USD
ค่าธรรมเนียมรายปี 24 หน่วยกิต
Locations
สหรัฐอเมริกา - Kalamazoo, Michigan
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019, พฤษภาคม 2019, ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ม.ค. 2019, พฤษภาคม 2019, ก.ย. 2019
สหรัฐอเมริกา - Kalamazoo, Michigan
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด