วุฒิการศึกษาด้านเทคโนโลยีธุรกิจของ NIACC ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่สนใจในการพัฒนารากฐานที่มั่นคงในธุรกิจและมีความสนใจในเครื่องคอมพิวเตอร์ นักเรียนจะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องโดยการเรียนรู้ทั้งการ "รับงาน" และ "การรักษางาน" โปรแกรมนี้จะช่วยให้นักเรียนมี "เปรียบในการแข่งขัน" ได้อย่างแท้จริงเมื่อทำงาน

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

เมื่อสำเร็จหลักสูตร Business Technology โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.00 (C) หรือสูงกว่านักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Associate of Applied Science Degree นักเรียนที่รู้ว่าตนต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาสี่ปีและต้องการที่จะตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาทั่วไปของสถาบันการศึกษาที่โอนย้ายควรจะได้รับปริญญา AA นี้จะเลี่ยงหลักสูตรที่แตกต่างกันเล็กน้อย

ค่าใช้จ่าย

ค่าเล่าเรียนขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงเครดิตและที่อยู่อาศัยตามกฎหมายและอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลง

ทุนการศึกษา / ทุนการศึกษา

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินมีให้บริการในรูปแบบของทุนทุนการศึกษาเงินกู้และการจ้างงานแบบไม่เต็มเวลา (งานศึกษา) นักเรียนสมัครขอรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการกรอกใบสมัครฟรีเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาแห่งชาติ (FAFSA)

โอกาสในการทำงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านบัญชี, ฝ่ายช่วยเหลือ, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ / หรือซอฟต์แวร์และ Web Design

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 40 หลักสูตรที่เสนอโดย North Iowa Area Community College »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

อื่น ๆ