โครงการ West Hill College Coalinga พัฒนาเด็ก มีภูมิหลังที่ครอบคลุมในด้านการเจริญเติบโตและการพัฒนาเด็ก การให้ความสำคัญกับโปรแกรมประกอบด้วยข้อมูลที่นำไปสู่การทำงานร่วมกับครอบครัวที่หลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กที่มีความเสี่ยงโดยการแทรกแซงต้นและการสร้างและการสอนหลักสูตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาให้กับเด็กเล็ก

นักเรียนจะได้รับข้อมูลและทักษะสำหรับการจ้างงานที่มีศักยภาพในโครงการการศึกษาและดูแลเด็กปฐมวัยของรัฐบาลกลางรัฐที่ไม่หวังผลกำไรหรือเอกชน หลักสูตรในโปรแกรมนี้อาจช่วยให้นักเรียนมีสิทธิ์ได้รับใบรับรองการพัฒนาเด็กที่ออกโดยวิทยาลัย West Hills และ / หรือใบอนุญาตพัฒนาเด็กที่ได้รับจากรัฐแคลิฟอร์เนียคณะกรรมการการเตรียมครูและการออกใบอนุญาต

Child Development AS หรือ AA Degree

จัดทำผลการเรียนรู้ของนักเรียน

  • นักเรียนจะรวมแนวคิดการพัฒนาเด็กไว้ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันกับเด็กเล็ก ๆ
  • นักเรียนจะใช้แนวทางการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการกับเด็กเล็ก
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 9 หลักสูตรที่เสนอโดย West Hills College - Coalinga »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ก.ย. 2019
ม.ค. 2020
Duration
ขอรายละเอียด
เต็มเวลา
Price
46 USD
ต่อหน่วย.
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019, ม.ค. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019, ม.ค. 2020

อื่น ๆ