Keystone logo

35 หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • วิศวกรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาการศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตร์ (35)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ของการศึกษาทางวิชาการที่รถไฟนักเรียนเพื่อลดหรือลบของเสียและมลพิษที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย บุคคลที่เรียนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมักจะไปประกอบอาชีพในภาครัฐหรือทำงานให้กับ บริษัท เอกชนแก้ปัญหาประเด็นต่าง ๆ เช่นระบบรีไซเคิลน้ำสุขาภิบาลและการแก้ปัญหาการกำจัดของเสีย