Keystone logo

60 หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • วารสารศาสตร์
สาขาการศึกษา
  • วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (60)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์

วารสารศาสตร์สามารถเกี่ยวข้องกับการศึกษาทักษะและคุณค่าที่จำเป็นในการพัฒนาและรายงานข่าว ผู้สื่อข่าวอาจครอบคลุมข่าวผ่านทางสื่อออกอากาศเช่นโทรทัศน์และวิทยุ ผู้สื่อข่าวยังสามารถพบได้ในร้านพิมพ์เช่นนิตยสารและหนังสือพิมพ์