ธุรกิจคือการศึกษาการปฏิบัติและผลิตภัณฑ์ของการค้า พื้นที่ของความเข้มข้นในระดับปริญญานี้อาจรวมถึงการจัดการธุรกิจกฎหมายธุรกิจ, การตลาด, การเงิน, การจริยธรรมทางธุรกิจและการสื่อสารทางธุรกิจ นักเรียนจะได้ใช้หลักสูตรในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับสาขาที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ

การศึกษาระดับปริญญานี้ถูกออกแบบ (1) การเตรียมนักเรียนสำหรับการถ่ายโอนที่ไม่ CSU สถาบันสี่ปีโดยนำเสนอหรือต้องมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่นอกเหนือไปจากผู้ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาระดับปริญญา AS-T ในการบริหารจัดการธุรกิจที่ตอบสนองการถ่ายโอนหรือ ต้องการเลือกสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียหรือสถาบันเอกชนอื่น ๆ (2) เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนที่สนใจในการใช้ AS ในธุรกิจการศึกษาระดับปริญญาเป็นขั้วของพวกเขาได้รับการศึกษาที่เพียงพอในปัญหาทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ และ / หรือ (3) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพนักเรียนมืออาชีพหรือมิฉะนั้นส่งเสริมการเจริญเติบโตส่วนตัวของพวกเขาการศึกษาระดับปริญญาต้องเสร็จสิ้นการ 60 หน่วยภาคการศึกษา

นักเรียนจบการศึกษาปริญญาตรีธุรกิจ AS จะ - ได้มีการพัฒนาความเข้าใจในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรธุรกิจ - ได้มีการพัฒนาความเข้าใจในการต้องใช้ทักษะที่สำคัญและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ - มีความรู้ในการทำงานของการจัดการธุรกิจและผลกระทบต่อผลการดำเนินงานขององค์กร - มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตที่องค์กร

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 8 หลักสูตรที่เสนอโดย Citrus College »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
ขอรายละเอียด
นอกเวลา
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

อื่น ๆ