เป็นหลักสูตรสองปีสำหรับนักเรียนที่วางแผนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาชีววิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หากคุณสนใจในอาชีพด้านการวิจัยทางชีววิทยาด้านวิทยาศาสตร์การศึกษาและการจัดการสัตว์ป่าในระดับนี้สำหรับคุณ คุณจะมีโอกาสพิเศษในการทำงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆเพื่อให้ได้ประสบการณ์จริง

ข้อกำหนดของโปรแกรม

หลักสูตร

วิชาเลือก

หลักสูตร

เอ็ดเอ็ด ความต้องการ

หลักสูตร

ตัวเลือกอาชีพ

  • ช่างเทคนิคชีววิทยา
  • ครูวิทยาศาสตร์
  • zoologists
  • ครู
  • ป่าไม้และการอนุรักษ์
  • ชีววิทยาโมเลกุลและเซลล์
  • นักวิทยาศาสตร์ด้าน Bionformatics
  • ชีวฟิสิกส์

ราคา

นี่คืองบประมาณโดยประมาณของค่าใช้จ่ายที่คุณอาจเกิดขึ้นที่ CWC และแสดงถึงจำนวนเงินช่วยเหลือสูงสุดที่นักเรียนจะได้รับ นี่ไม่ใช่การเรียกเก็บจริง จำนวนเงินงบประมาณต่อไปนี้อ้างอิงจากแบบเต็มเวลา (12 หน่วยกิต) ตลอดทั้งปี จำนวนเงินที่คุณอาจใช้จ่ายจริง (ยกเว้นค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมและหนังสือ) อาจแตกต่างกันออกไป

* ระดับปริญญาตรีของ Western WUE - Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota, Oregon, South Dakota, Utah, Washington, Commonwealth of Northern Marianas Islands

2017-2018 ตัวเลข
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ
Central Wyoming College

ดูอีก 4 หลักสูตรที่เสนอโดย Central Wyoming College »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
อื่น ๆ

CWC Biology