มานุษยวิทยาเป็นระเบียบวินัยที่หลากหลายเพื่อตรวจสอบชีวิตทางชีวภาพและวัฒนธรรมของมนุษย์ตลอดเวลาและทุกแห่ง ระดับมานุษยวิทยาให้นักเรียนได้เห็นถึงวิถีชีวิตและระบบความเชื่อที่แตกต่างกันและบางทีอาจจะเป็นความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่ หลักสูตรในโครงการมานุษยวิทยาได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบโอกาสในการถ่ายโอนนักศึกษาให้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตในสาขามานุษยวิทยาโดยการให้ความกว้างที่จำเป็นในสนามและแนะนำวิธีการที่ใช้ ในขณะที่ระดับรองอาจสนับสนุนความพยายามที่จะได้รับการจ้างงานในระดับเริ่มต้นหรือการส่งเสริมการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าในมานุษยวิทยาซึ่งสามารถทำได้ผ่านการถ่ายโอนเป็นที่แนะนำสำหรับผู้ที่พิจารณาอาชีพระดับมืออาชีพ Saddleback "src =" // cdn03.masterstudies.com/element_db/50/50554_DSC_1807.jpg "alt =" Saddleback "/>

โครงการผลการเรียนรู้ของนักเรียน

นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้จะสามารถ:

 • อธิบายความกว้างของมานุษยวิทยาและสามารถอธิบายถึงวิธีการทางทฤษฎีและวิธีการที่โดดเด่นของมานุษยวิทยาในส่วนอื่น ๆ
 • แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของระเบียบวินัยและเป็นศูนย์กลางของแนวทางสี่ฟิลด์ในมานุษยวิทยาของอเมริกา
 • อธิบายกระบวนการพื้นฐานของวิวัฒนาการทางชีวภาพของมนุษย์
 • อธิบายความหลากหลายทางชีวภาพของมนุษย์สมัยใหม่และระบุตำแหน่งที่ทราบเกี่ยวกับเชื้อชาติ
 • กำหนดและวิเคราะห์แนวคิดของวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
 • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดแบบองค์รวมและเปรียบเทียบในการอธิบายความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมนุษย์
 • แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านช่วงเวลา
 • อภิปรายเกี่ยวกับการเมืองของการรวมและการยกเว้นทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก
 • กำหนดมุมมองทางมานุษยวิทยาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและความกังวลในปัจจุบัน
 • พูดถึงความสำคัญของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยทางมานุษยวิทยา
 • ระบุวิธีการที่ถูกต้องสำหรับการดำเนินงานวิจัยทางชีววิทยาชาติพันธุ์วิทยาภาษาศาสตร์และ / หรือโบราณคดี
 • ระบุความรับผิดชอบทางจริยธรรมและข้อกังวลในการทำวิจัยมานุษยวิทยา
 • เขียนรวบรัดและมีเหตุผลรวมเอาข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมินแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

Saddleback" src="//cdn02.masterstudies.com/element_db/50/50560_DSC_2651.jpg" alt="Saddleback" />

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 18 หลักสูตรที่เสนอโดย Saddleback College »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
ขอรายละเอียด
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

อื่น ๆ