Read the Official Description

การศึกษาทางฟิสิกส์นั้นกว้างขวาง ประกอบด้วยสาขาดาราศาสตร์ทัศนศาสตร์ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์พลังงานสูงอะคูสติกฟิสิกส์ของแข็งฟิสิกส์ชีวฟิสิกส์และธรณีฟิสิกส์ นักฟิสิกส์อาชีพอาจยืนบนแผ่นปล่อยขีปนาวุธไปใต้ทะเลหรือขึ้นสู่ชั้นบน อย่างไรก็ตามวันนี้นักฟิสิกส์นิวเคลียร์เป็นกลุ่มนักฟิสิกส์ที่ทำงานเต็มเวลาเพียงกลุ่มเดียว

ตัวเลือกอาชีพ

นักฟิสิกส์อะคูสติกผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศนักดาราศาสตร์นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์นักฟิสิกส์อะตอมนักชีวฟิสิกส์วิศวกรเคมีวิศวกรโยธาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยผู้บริโภควิศวกรไฟฟ้านักฟิสิกส์อิเลคทรอนิคส์และโมเลกุลวิศวกรไฟฟ้าแสงศึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมผู้ตรวจสอบด้านอาหารและยานักฟิสิกส์ฟิสิกส์ (Geophysicist) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบเครื่องมือนักประดิษฐ์ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการนักวิจัยวัสดุวิศวกรเครื่องกล Metallurgist นักฟิสิกส์นิวเคลียร์นักวิจัยการดำเนินการผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรเภสัชวิทยานักกายภาพบำบัดนักฟิสิกส์เทคนิคการวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพนักฟิสิกส์ของ Solid State Statistician, นักวิเคราะห์ระบบครูนักเขียนด้านเทคนิคทฤษฎีฟิสิกส์อุณหพลศาสตร์อุณหพลศาสตร์

โอน

นักเรียนที่วางแผนจะย้ายไปเรียนที่สถาบันสี่ปีควรจะมีส่วนสำคัญในการศึกษาขั้นต่ำและรูปแบบการศึกษาทั่วไปสำหรับสถาบันการศึกษาและสาขาวิชาที่เหมาะสม ข้อกำหนดหลักสำหรับสถาบัน UC และ CSU สามารถดูได้ที่ www.assist.org โปรดดูที่ปรึกษาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของหลักสูตรอาจแตกต่างกันไปในมหาวิทยาลัยที่โอนย้าย AS in Physics ฟิสิกส์ที่สำคัญมีให้เฉพาะที่ Kentfield Campus โปรดทราบ: นักเรียนจะต้องกรอก 150 ปอนด์ในระดับรอง นักเรียนทุกคนควรปรึกษาที่ปรึกษา

Program taught in:
อังกฤษ

See 18 more programs offered by College of Marin »

Last updated June 14, 2018
อื่นๆ