โครงการการศึกษาปฐมวัย ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมนักเรียนให้กลายเป็นครูหรือผู้อำนวยการในศูนย์เด็กสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลเด็กวัยหัดเดินศูนย์บริการเด็กที่ได้รับการสนับสนุนจากนายจ้าง

ตัวเลือกอาชีพ

ครูใหญ่หัวหน้าผู้สอนหรือผู้อำนวยการ: ศูนย์เด็กศูนย์ผู้เยาว์ที่ได้รับการสนับสนุนจากนายจ้างโปรแกรมเสริมหลักสูตรวันเด็กโปรแกรมเลี้ยงเด็กวัยอนุบาลเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่และเด็กก่อนวัยเรียน

โอน

นักเรียนที่วางแผนจะย้ายไปเรียนที่สถาบันสี่ปีควรจะมีส่วนสำคัญในการศึกษาขั้นต่ำและรูปแบบการศึกษาทั่วไปสำหรับสถาบันการศึกษาและสาขาวิชาที่เหมาะสม ข้อกำหนดหลักสำหรับสถาบัน UC และ CSU สามารถดูได้ที่ www.assist.org โปรดดูที่ปรึกษาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมตามความต้องการของหลักสูตรอาจแตกต่างกันไปในมหาวิทยาลัยที่โอนย้าย

AS ในการศึกษาปฐมวัย, การประกอบอาชีพ (ได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอกจากนี้ยังได้รับประกาศนียบัตรทักษะในการศึกษาปฐมวัย)

เพื่อให้ได้ปริญญาทางวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญในด้านการศึกษาปฐมวัยนักเรียนต้องเรียนตามหลักสูตรที่กำหนดรวมถึงหลักสูตรการศึกษาทั่วไปและข้อกำหนดเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ดู "ประกาศนียบัตรการศึกษาปฐมวัยของความต้องการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน") นอกจากนี้ใบรับรองทักษะจะได้รับโดยการสำเร็จหลักสูตรที่จำเป็น (โปรดดู "ข้อกำหนดหลักสูตรทักษะการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย")

นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรปฐมวัยควรติดต่อหรือติดต่อผู้ประสานงานโครงการ นักเรียนที่ย้ายนักเรียนควรเรียนภาษาอังกฤษ 150 และ 151 หรือ 155 นักเรียนทุกคนควรปรึกษาที่ปรึกษา

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 18 หลักสูตรที่เสนอโดย College of Marin »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
ขอรายละเอียด
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

อื่น ๆ