มันบริหารจัดการโครงการ

Marymount University

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

มันบริหารจัดการโครงการ

Marymount University

การบริหารจัดการโครงการไอที

&nbsp

ใบรับรองนี้เตรียมนักเรียนสำหรับโครงการด้านไอทีในการจัดการธุรกิจและรัฐบาลซึ่งมีการขยายตัวทั้งในประเทศและทั่วโลก บุคคลที่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการจะขอมากขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐผู้รับเหมาของรัฐบาลและอุตสาหกรรมอื่น ๆ


ต้องการเข้าชม: นอกเหนือจากความต้องการ Universitywide สำหรับการเข้าศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตผู้สมัครควรถือระดับปริญญาตรีและแสดงหลักสูตรอย่างมีนัยสำคัญหรือมีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

&nbsp

ต้องการรับรอง

&nbsp

18 หน่วยกิต


หลักสูตรมีการระบุไว้ในลำดับที่แนะนำของการลงทะเบียน

  • ไอที 510 วิศวกรรมระบบ
  • ไอที 515 การตัดสินใจสำหรับ IT
  • MSC 545 การบริหารจัดการโครงการ
  • MSC 555 การบริหารจัดการโครงการ
  • ไอที 580 เป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านไอทีหรือผู้จัดการ 585 คนทางเทคนิค
  • หนึ่ง (1) หลักสูตรจากต่อไปนี้: IT 555 E-Business, MGT 507 ผู้นำ MGT 515 ชั้นนำและกรรมการผู้จัดการทีม MGT 525 การจัดการความรู้, MGT 551 ทักษะการเจรจาต่อรองและการไกล่เกลี่ย, MSC 516 การจัดการการดำเนินงาน MSC 550 จัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
สหรัฐอเมริกา - Arlington, Virginia
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.ย. 2019
สหรัฐอเมริกา - Arlington, Virginia
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด