Suny Broome Community College

บทนำ

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

การปรากฏตัวที่ไม่หยุดนิ่งในระบบของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก (SUNY) ประวัติของ SUNY Broome โอกาสในการศึกษาระดับปริญญาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ยอดเยี่ยมชีวิตในมหาวิทยาลัยที่ร่ำรวยและการอุทิศตนเพื่อการเรียนรู้ความเป็นเลิศความเท่าเทียมความหลากหลายและนวัตกรรมทำให้วิทยาลัยเป็นผู้นำ โรงเรียนได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

วิสัยทัศน์ภารกิจและคุณค่า

วิสัยทัศน์

เรียนรู้วันนี้เปลี่ยนพรุ่งนี้

หน้าที่

Suny Broome Community College สนับสนุนสมาชิกทุกคนในชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยสร้างการเข้าถึงประสบการณ์การศึกษาที่หลากหลายและครอบคลุม ความสำเร็จเกิดขึ้นได้จากการจัดหานักวิชาการที่เป็นนวัตกรรมการสนับสนุนนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมของพลเมืองและชุมชนที่มีความหมาย

เราตระหนักถึงพันธกิจของเราด้วยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เป็นตัวอย่างของเป้าหมายสถาบันของวิทยาลัยให้มีคุณภาพสูงสุด

ค่า

สมาชิกทุกคนในชุมชนของมหาวิทยาลัยจะสาธิต:

  • คำถาม: เรารวบรวมสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
  • ความเคารพ: เราแสดงให้เห็นถึงความสุภาพและความมีไหวพริบ
  • ความซื่อสัตย์: เราปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม
  • ความน่าเชื่อถือ: ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกันและความเชื่อที่ดี
  • ส่วนของผู้ถือหุ้น: เรายอมรับแนวปฏิบัติที่หลากหลายและครอบคลุม

สถานที่

บิงแฮมตัน

Address
Front Street,907
13905 บิงแฮมตัน, New York, สหรัฐอเมริกา

ทุนการศึกษา Keystone

ค้นพบตัวเลือกที่ทุนการศึกษาของเรามอบให้คุณได้

ถามคำถาม

อื่น ๆ