Eureka College

บทนำ

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

คณาจารย์นักศึกษาและศิษย์เก่าของ Eureka College ประสบความสำเร็จเพราะเราได้รับคำแนะนำจากจุดประสงค์ร่วมกันที่มากกว่าเป้าหมายส่วนบุคคลของเรา สมาชิก Eureka College ทุกคนสมัครและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้เป็นผู้นำและรับใช้ตามวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของเรา

วิสัยทัศน์ของเราคือการเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคคลทุกคนในการเข้าถึงศักยภาพสูงสุดผ่านการเขียนโปรแกรมโดยเจตนาซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้การบริการและโอกาสในการเป็นผู้นำ

Eureka College ร่วมกับ Christian Church (Disciples of Christ) เป็นสถาบันด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นด้านศิลปศาสตร์ วิทยาลัยมีขึ้นเพื่อปลูกฝังความเป็นเลิศในการเรียนรู้การบริการและความเป็นผู้นำผ่านการพัฒนาสติปัญญาและอุปนิสัยร่วมกันเพื่อให้บัณฑิตมีชีวิตที่มีความหมายและมีอาชีพที่ประสบความสำเร็จ

สถานที่

Eureka

Address
East College Avenue,300
61530 Eureka, รัฐอิลลินอยส์, สหรัฐอเมริกา

ทุนการศึกษา Keystone

ค้นพบตัวเลือกที่ทุนการศึกษาของเรามอบให้คุณได้

โปรแกรม

ปัจจุบันโปรแกรมที่จะแสดง

กรุณาปรับแต่งการค้นหาดังกล่าวข้างต้นให้ตรวจสอบประเภทที่เป็นที่นิยมของเราด้านล่างหรือดำเนินการค้นหาคำหลัก


... or simply by choosing your degree:

ถามคำถาม

อื่น ๆ