Leadership Community College KSA

บทนำ

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ LCC KSA

วิทยาลัยชุมชนผู้นำ (Leadership Community College - LCC) กับสถาบัน Oxford สำหรับการศึกษาภาษาอังกฤษและธุรกิจ (ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2548) เป็นผู้นำด้านการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนระดับไฮสคูลและผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงาน Leadership Community College (LCC) เป็นอาคารเรียนการสอนที่ได้รับการตกแต่งใหม่พร้อมห้องเรียนที่กว้างขวางศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ห้องสมุดและหอประชุมบรรยายสมัยใหม่ ห้องทดลองมีห้องโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนการจัดการธุรกิจ วิทยาเขตอยู่ภายใน Sultan Mall ซึ่งมีศูนย์อาหารทันสมัยร้านกาแฟร้านบูติกทันสมัยและที่จอดรถกว้างขวาง คณาจารย์ด้านการเรียนการสอนของ LCC ประกอบด้วยบุคลากรที่มีคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จบการศึกษาด้านธุรกิจด้วยปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจและปริญญาเอก องศาจาก KSA, UK, USA, แคนาดา, ยุโรป, เอเชียและออสเตรเลีย Leadership Community College (LCC) กำลังรับการลงทะเบียนเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ บริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจาก บริษัท อาชีวศึกษาซาอุดิอาราเบียและได้รับการยอมรับในระดับสากลจาก บริษัท UK Pearson's เพียร์สันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกมีพนักงาน 40,000 คนในกว่า 70 ประเทศที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้คนทุกคน Pearson เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของสหราชอาณาจักร อายุที่จะทำให้ความคืบหน้าการศึกษาที่วัดได้ในชีวิตของพวกเขาผ่านการเรียนรู้

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ

ดู ปริญญาบัตรบัณฑิต » ดู Law ปริญญาบัตรบัณฑิต »

โปรแกรม

โรงเรียนนี่ยังได้เสนอ:

ปริญญาบัตรบัณฑิต

BTEC Diploma สาขาบริหารธุรกิจ

Campus เต็มเวลา August 2019 ซาอุดิอาราเบีย Jeddah

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาบริหาร) [+]

การรับเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร LCC เปิดรับนักศึกษา 4 ครั้งต่อปี นักศึกษาใหม่ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรโปรดกรอกข้อมูลและส่งใบสมัครให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเรียนในสถานที่ที่มีอยู่ จำกัด ในภาคการศึกษาที่ต้องการได้... [-]


ประกาศนียบัตร BTEC ด้านการจัดการธุรกิจ

Campus เต็มเวลา August 2019 ซาอุดิอาราเบีย Jeddah

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาความเชี่ยวชาญด้านการจัดการการดำเนินงาน) [+]

การรับเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร LCC เปิดรับนักศึกษา 4 ครั้งต่อปี นักศึกษาใหม่ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรโปรดกรอกข้อมูลและส่งใบสมัครให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเรียนในสถานที่ที่มีอยู่ จำกัด ในภาคการศึกษาที่ต้องการได้... [-]


ประกาศนียบัตร BTEC ด้านการตลาดธุรกิจ

Campus เต็มเวลา August 2019 ซาอุดิอาราเบีย Jeddah

อนุปริญญาด้านธุรกิจ (ความเชี่ยวชาญด้านการตลาด) [+]

การรับเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร LCC เปิดรับนักศึกษา 4 ครั้งต่อปี นักศึกษาใหม่ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรโปรดกรอกข้อมูลและส่งใบสมัครให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเรียนในสถานที่ที่มีอยู่ จำกัด ในภาคการศึกษาที่ต้องการได้... [-]


ประกาศนียบัตร BTEC ในการบริหารทรัพยากรบุคคลทางธุรกิจ

Campus เต็มเวลา August 2019 ซาอุดิอาราเบีย Jeddah

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์) [+]

การรับเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร LCC เปิดรับนักศึกษา 4 ครั้งต่อปี นักศึกษาใหม่ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรโปรดกรอกข้อมูลและส่งใบสมัครให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเรียนในสถานที่ที่มีอยู่ จำกัด ในภาคการศึกษาที่ต้องการได้... [-]


ประกาศนียบัตร BTEC ในธุรกิจ - การบัญชี

Campus เต็มเวลา August 2019 ซาอุดิอาราเบีย Jeddah

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาบัญชีและการเงิน) [+]

การรับเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร LCC เปิดรับนักศึกษา 4 ครั้งต่อปี นักศึกษาใหม่ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรโปรดกรอกข้อมูลและส่งใบสมัครให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเรียนในสถานที่ที่มีอยู่ จำกัด ในภาคการศึกษาที่ต้องการได้... [-]


ประกาศนียบัตร BTEC ในธุรกิจ - ผู้ประกอบการ

Campus เต็มเวลา August 2019 ซาอุดิอาราเบีย Jeddah

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาความเชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการ) [+]

การรับเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร LCC เปิดรับนักศึกษา 4 ครั้งต่อปี นักศึกษาใหม่ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรโปรดกรอกข้อมูลและส่งใบสมัครให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเรียนในสถานที่ที่มีอยู่ จำกัด ในภาคการศึกษาที่ต้องการได้... [-]