ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ (ESL)

ทั่วไป

$expand_more $expand_less

บทนำ

$expand_more $expand_less

แกลเลอรี

$expand_more $expand_less

หลักสูตร

$expand_more $expand_less

การสมัครเข้าศึกษา

$expand_more $expand_less

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร

$expand_more $expand_less

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

Since life’s conditions are always changing and require new knowledge and skills, we often find ourselves in the role of beginner throughout our lives. The FXUA “Learning to Be” curriculum provides ea ... อ่านเพิ่มเติม

Since life’s conditions are always changing and require new knowledge and skills, we often find ourselves in the role of beginner throughout our lives. The FXUA “Learning to Be” curriculum provides each student with the life-long tools to ensure competency, proficiency, expertise, and eventual mastery in those areas of life where they choose to dedicate themselves ensuring that life’s twists and turns result in opportunity and not chaos for our graduates. FXUA has taken a very different approach to higher education by focusing on a “business first” pledge. Our goal is to ensure that you are taught by educated practitioners, not academic theorists, and provided with near-limitless access to national and international business leaders throughout your entire academic journey. Long before you graduate, you will have shaped several new prosperous roads that lead to lifetime career success – guided and mentored step-by-step by the very best the business community has to offer. อ่านบทย่อ
แฟร์
ดูโปรไฟล์สถาบันอุดมศึกษา
$expand_more $expand_less

ถามคำถาม

อื่น ๆ

กรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนแล้วทีมรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษาจะตอบกลับคุณ