อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

เกี่ยวกับ

มุ่งเน้นไปที่นักเรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษในการตั้งธุรกิจ

หลักสูตรนี้จะพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่สมจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งหมายความว่านักเรียนจะได้รับการสอนในทางปฏิบัติเช่นการมีส่วนร่วมในการประชุมการนำเสนอการปรับแต่งทักษะทางโทรศัพท์อ่านและเขียนอีเมลและการสร้างคำศัพท์ด้านธุรกิจและการเงิน

นักเรียนได้รับการทดสอบเป็นรายสัปดาห์ ครูนำกลยุทธ์ด้านมัลติมีเดียและอาร์เรย์ของวัสดุในชีวิตจริงเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ ทุกๆ 5 สัปดาห์นักเรียนแต่ละคนจะได้รับข้อเสนอแนะอย่างละเอียดเกี่ยวกับผลการเรียนของพวกเขา

ระยะเวลา | 5 ถึง 20 สัปดาห์

ใช้ได้ | ตอนเช้า

การบริโภค ทุกวันจันทร์

ระดับรายการ | Upper-Intermediate Level ขึ้นไป

Entry Requirement: Upper Intermediate level ขึ้นไป

ตัวอย่างโครงร่างหลักสูตร

สัปดาห์#

หัวข้อเรื่อง

เน้นทักษะ

Assesment Task

สัปดาห์ที่ 1

การสื่อสาร

Idioms /
รายละเอียดการติดต่อสื่อสาร

ฟัง - ฟังข้อความทางธุรกิจ
และฟังบรรยายเกี่ยวกับงานนำเสนอ

สัปดาห์ที่ 2

การตลาด

การระดมสมอง

การอ่าน - อ่านบทความและทำกิจกรรมเติมช่องว่างรวมทั้งคำถามเกี่ยวกับความเข้าใจ - ทักษะทั้งหมด

สัปดาห์ที่ 3

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

เครือข่าย /
วิธีการสร้างธุรกิจ

การพูด - ให้การนำเสนออย่างเป็นทางการในงานเฉพาะของนักเรียนโดยใช้ PowerPoint

สัปดาห์ที่ 4

คนที่ประสบความสำเร็จ

การเจรจาต่อรอง

การเขียน - เขียนอีเมลไปยังผู้จัดการเพื่อจัดที่พักสำหรับเพื่อนร่วมงานในต่างประเทศ

สัปดาห์ที่ 5

แรงจูงใจ

การสร้างคำ / การทำความเข้าใจผู้คน

ไวยากรณ์ - สัปดาห์ที่ 1-5 ทบทวนการสอนไวยากรณ์

สัปดาห์ที่ 6

การจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการรับมือกับวิกฤติ

การฟัง
- ประกาศนียบัตร Business English Certificate [BEC]

สัปดาห์ที่ 7

รูปแบบการจัดการ

การนำเสนอผลงาน

การอ่าน - ประกาศนียบัตรทางธุรกิจภาษาอังกฤษ [BEC]

สัปดาห์ที่ 8

การทำงานกับทีม

แก้ปัญหาความขัดแย้ง

พูด - ประกาศนียบัตรธุรกิจภาษาอังกฤษ [BEC]

สัปดาห์ที่ 9

การเพิ่มเงิน

เงื่อนไขทางการเงิน

เขียน - เขียนบันทึกให้กับเจ้าหน้าที่และเขียนจดหมายยืนยันคำสั่ง

สัปดาห์ที่ 10

บริการลูกค้า

การรับเรื่องร้องเรียน

ไวยากรณ์ - สัปดาห์ที่ 6-10 ทบทวนการสอนไวยากรณ์

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 1 หลักสูตรที่เสนอโดย Languages Across Borders | Melbourne »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ November 30, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
Duration
5 - 20 
Deadline
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร

เปิดรับลงทะเบียน

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ