Keystone logo

32 หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ พัฒนศึกษา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • สังคมศาสตร์
  • พัฒนศึกษา
สาขาการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ (32)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ พัฒนศึกษา

การศึกษาการพัฒนามักจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่จะดำเนินการตรวจสอบความลึกของประเทศกำลังพัฒนา ด้วยเหตุนี้หลักสูตรการศึกษาในสาขานี้อาจจะมีส่วนร่วมกับจำนวนของปัญหาที่เผชิญการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใด ๆ