อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

* ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร

ประเมินความพร้อมขององค์กรในการพัฒนา

* การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร

ร่างร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

* ใช้กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Convertas .org

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 34 หลักสูตรที่เสนอโดย Convertas »

หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
Duration
เต็มเวลา
Price
3,695 USD
ราคาจะเปลี่ยนไปตามปลายทางที่เลือก
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร
อื่น ๆ