ACADEMICCOURSES

Find law schools and universities in โคลอมเบีย offering law degrees

Diploma นั้นจะมอบให้สำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาจากโรงเรียนเทคนิคหรือวิทยาลัยชุมชน ซึ่งต้องทำการศึกษาในวิชาเฉพาะทาง เพื่อที่จะได้รับวุฒิ Diploma เมื่อได้รับ Diploma แล้ว นักเรียนส่วนใหญ่นั้นมักมีหน้าที่การทำงานที่ดีขึ้นและการศึกษาที่สูงขึ้น

โคลัมเบียอย่างเป็นทางการสาธารณรัฐโคลัมเบียเป็นสาธารณรัฐรัฐธรรมนูญรวมประกอบด้วยสามสิบสองหน่วยงาน

Law schools and universities for law degrees โคลอมเบีย. Find all the information about the law schools and universities offering law degrees โคลอมเบีย here.

ผลลัพธ์ Filter

ประกาศนียบัตรการบริหารโครงการ (Virtual)

Asturias Corporación Universitaria
ประกาศนียบัตร
ม.ค. 2021
<
นอกเวลา
<
130 ชั่วโมง
สเปน
ออนไลน์

ด้วยประกาศนียบัตรนี้นักเรียนจะได้รับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนขององค์ประกอบหลักที่โครงการมีการจัดการจุดสำคัญสำหรับการจัดการและการเรียนรู้ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลองค์ประกอบเพื่อใ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงกว่าปริญญาตรีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต
ม.ค. 2021
ออนไลน์

โดยการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพการใช้ทุนทางปัญญาแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่นำไปสู่​​การแข่งขันทางธุรกิจเป็นที่เข้าใจว่าทำไมองค์กรที่มีความก้าวหน้าและผู้ที่นำไปสู่ ...

อ่านเพิ่มเติม

อนุปริญญา: e-Commerce และการตลาดดิจิทัล

Universidad EAN
ปริญญาบัตรบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
100 ชั่วโมง
Spanish (Colombia)
บริเวณมหาวิทยาลัย

เรียนรู้เกี่ยวกับช่องทางต่าง ๆ ที่นำเสนอโดยสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มผลกำไรสร้างความภักดีของลูกค้าและวางตำแหน่งแบรนด์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศนียบัตรการจัดการระบบการจัดการแบบบูรณาการ HSEQ (Virtual)

Asturias Corporación Universitaria
ประกาศนียบัตร
ม.ค. 2021
<
นอกเวลา
<
120 ชั่วโมง
สเปน
ออนไลน์

เมื่อทำ HSEQ Integrated Management Systems Diploma ผู้เชี่ยวชาญจะสามารถรับความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนาบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านการจัดการและการตรวจสอบอาชีวอนามัย (Virtual)

Asturias Corporación Universitaria
ประกาศนียบัตร
ม.ค. 2021
<
นอกเวลา
<
130 ชั่วโมง
สเปน
ออนไลน์

ประกาศนียบัตรการตรวจสอบและการจัดการอาชีวอนามัยช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติเพื่อพัฒนากิจกรรมการทำงานเช่นการบริหารจัดการใช้ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบอ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศนียบัตรการจัดการความสามารถพิเศษ

Asturias Corporación Universitaria
ปริญญาบัตรบัณฑิต
ม.ค. 2021
<
นอกเวลา
<
130 ชั่วโมง
สเปน
บริเวณมหาวิทยาลัย

ด้วย Diploma in Talent Management ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจในการแสวงหาความรู้ในเชิงลึกในด้านการจัดการบุคคลและความสามารถของมนุษย์จะสามารถขยายได้ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากลด้านข้อมูล

Asturias Corporación Universitaria
ปริญญาบัตรบัณฑิต
ม.ค. 2021
<
นอกเวลา
<
120 ชั่วโมง
สเปน
รวมทั้งการศึกษาในวิทยาเขตและการศึกษาออนไลน์
บริเวณมหาวิทยาลัย
ออนไลน์

โปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องในมาตรฐานการตรวจสอบข้อมูลระหว่างประเทศ (International Information Auditing Standards) เป็นการช่วยในการพัฒนาทักษะและความสามารถในการประกันการวัดการลงทะเบ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศนียบัตรมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศและข้อมูลทางการเงิน NIC-IFRS (เสมือน)

Asturias Corporación Universitaria
ประกาศนียบัตร
ม.ค. 2021
<
นอกเวลา
<
130 ชั่วโมง
สเปน
ออนไลน์

ด้วยประกาศนียบัตรมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศนักเรียนของเราจะพัฒนาองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งและเป็นประโยชน์ในการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงินและเป็นผู้รับผิดชอบในการจั ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศนียบัตรความปลอดภัยอาหาร

Asturias Corporación Universitaria
ประกาศนียบัตร
ม.ค. 2021
<
นอกเวลา
<
120 ชั่วโมง
สเปน
ออนไลน์

เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคอาหารเป็นพิษและให้อาหารแก่ผู้บริโภคอย่างปลอดภัยอุตสาหกรรมอาหารได้รับความกังวลเกี่ยวกับการใช้ระบบและมาตรฐานที่รับประกันความปลอดภัยของอาหาร มีชุดของเครื่อ ...

อ่านเพิ่มเติม