ACADEMICCOURSES

Find law schools and universities in อินเดีย offering law degrees

บุคคลสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรหลังจบมัธยมปลาย เพื่อรับทักษะและการศึกษาที่จำเป็นสำหรับสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท เพื่อพัฒนาทักษะหรือฝึกฝนทักษะเฉพาะด้าน

อินเดียอย่างเป็นทางการสาธารณรัฐอินเดียเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มันเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่เจ็ดโดยพื้นที่ประเทศที่สองที่มีประชากรมากที่สุดกว่า 12 พันล้านคนและการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก

นิวเดลีเป็นเมืองหลวงของอินเดียและใหญ่เป็นอันดับสองในเรื่องที่เกี่ยวกับประชากรหลังจากที่มุมไบ ด้วย 22 ล้านคนที่อาศัยอยู่ก็จะถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสี่ในโลกที่มีเกือบ 200 สถาบันการศึกษาระดับสูงที่จะให้บริการประชากรขนาดใหญ่

Law schools and universities for law degrees อินเดีย. Find all the information about the law schools and universities offering law degrees อินเดีย here.

ผลลัพธ์ Filter

ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการสืบสวนและกฎหมายของไซเบอร์

Hindustan University
ปริญญาบัตรบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
6 เดือน
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้กลายเป็นส่วนประกอบหลักและแกนหลักเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในภาคต่างๆของสังคมของเรา ในความพยายามที่จะแชร์ข้อมูลและจัดกา ...

อ่านเพิ่มเติม