Keystone logo

2 ปริญญาบัตรบัณฑิต โปรแกรม ใน วิศวกรรมยานยนต์ ใน แคนาดา 2023

ภาพรวม

นักเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ สามารถเตรียมความพร้อมต่อความหลากหลายของอาชีพที่แตกต่างกันในขอบเขตวิชานี้ ผู้จบหลักสูตรหลายคนหาตำแหน่งงานในระดับต่างๆ ในด้านการผลิต, หลังการผลิต, การแปรรูปอุตสาหกรรม, การออกแบบยานยนต์, การวิจัยและการออกแบบ

แคนาดาเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งประกอบด้วยสิบสามจังหวัดและดินแดน ตั้งอยู่ในภาคเหนือของทวีปมันยื่นออกมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรแปซิฟิกและทางเหนือเข้าสู่มหาสมุทรอาร์กติก

Diploma หรือประกาศนียบัตร เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่านักเรียนได้สำเร็จการเรียนรู้หลักสูตรในสาขาวิชาที่เฉพาะทางแล้ว Diploma นั้นนำไปใช้เพื่อให้ได้เข้าทำงานที่มุ่งมั่นไว้ หรือได้เข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษามา

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

 • ปริญญาบัตรบัณฑิต
 • แคนาดา
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมยานยนต์
สาขาการศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตร์ (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน