Keystone logo

1 ไม่เต็มเวลา อนุปริญญามหาบัณฑิต โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ การบัญชี การบัญชีและการเงิน 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • อนุปริญญามหาบัณฑิต
  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ
  • การบัญชี
  • การบัญชีและการเงิน
  • ไม่เต็มเวลา
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ไม่เต็มเวลา อนุปริญญามหาบัณฑิต โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ การบัญชี การบัญชีและการเงิน

การบัญชีและการเงินเป็นสาขาวิชาการที่าซึ่งเตรียมความพร้อมสำหรับหลากหลายอาชีพในด้านธุรกิจ การเรียนมักจะมุ่งเน้นสิ่งที่ทำให้ระบบการเงินของเศรษฐกิจ รวมทั้งเครื่องมือการจัดการทางการเงิน

หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว นักเรียนจะมีตัวเลือกในการเข้าศึกษา Postgraduate Diploma ซึ่งจะช่วยให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกมากขึ้น นักเรียนหลายคนเลือกที่จะเรียนจบหลักสูตรการศึกษานี้ เพื่อที่จะพัฒนาโอกาสในการทำงานหรือเพื่อให้มีทักษะเฉพาะด้านในการทำงาน

การเรียนรู้นอกเวลาช่วยให้ได้รับปริญญาหรือวุฒิการศึกษาแม้ว่าจะไม่สามารถเข้าเรียนแบบเต็มเวลาได้ก็ตาม เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ค่อยๆ สะสมหน่วยกิตที่นับเป็นคุณสมบัติขั้นสุดท้าย