Keystone logo

344 อนุปริญญามหาบัณฑิต โปรแกรม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • อนุปริญญามหาบัณฑิต
สาขาการศึกษา
  การก่อสร้าง (0)
 • การจัดการศึกษา (32)
 • การดูแลสุขภาพ (26)
 • การท่องเที่ยวและการบริการต้อนรับ (6)
 • การบริหารศึกษา (11)
 • การบิน (2)
 • การพัฒนาตนเอง (0)
 • การศึกษากฎหมาย (17)
 • การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย (3)
 • การศึกษาด้านตลาด (15)
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

อนุปริญญามหาบัณฑิต โปรแกรม อธิบาย

หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว นักเรียนจะมีตัวเลือกในการเข้าศึกษา Postgraduate Diploma ซึ่งจะช่วยให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกมากขึ้น นักเรียนหลายคนเลือกที่จะเรียนจบหลักสูตรการศึกษานี้ เพื่อที่จะพัฒนาโอกาสในการทำงานหรือเพื่อให้มีทักษะเฉพาะด้านในการทำงาน