อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ด้านล่างนี้คุณสามารถหาหลักสูตรที่คุณต้องการเพื่อทำหลักสูตรระดับปริญญาหรือใบรับรองของคุณ

ศิลปะและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย - Cañada

จำนวนหน่วยกิตที่ต้องการ: 24

ความต้องการที่สำคัญ: 18 หน่วย

  • วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 หน่วยกิต MART 314
  • Web Design I 3 หน่วยกิต MART 368
  • ภาพประกอบดิจิตอล 3 เครดิตใน MART 372
  • Digital Imaging I 3 เครดิตใน MART 376
  • ภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล I: เครดิต Flash 3 ใน MART 379
  • งานด้านมัลติมีเดีย 1.5 เครดิตใน MART 389
  • การสร้างผลงาน 1.5 เครดิตใน MART 390

ข้อกำหนดที่เลือก: 6 หน่วย

เลือก 3 หน่วยจากรายการต่อไปนี้

3 เครดิตใน ART 214 หรือ 303

เลือก 3 หน่วยจากรายการต่อไปนี้

3 เครดิตใน MART 325 หรือ 361 หรือ 362 หรือ 369 หรือ 373 หรือ 377 หรือ 378

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 13 หลักสูตรที่เสนอโดย San Mateo Colleges of Silicon Valley »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 13, 2018
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
อื่น ๆ