ปริญญาตรีด้านการออกแบบแฟชั่น (สองปีแรก)

San Mateo Colleges of Silicon Valley

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีด้านการออกแบบแฟชั่น (สองปีแรก)

San Mateo Colleges of Silicon Valley

การสำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัยรับรองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสร้างทักษะที่มีคุณค่าและแสดงให้เห็นถึงนายจ้างที่คุณมีความสามารถในการติดตามผ่านเป้าหมายของคุณ เรามีโปรแกรมมากมายให้เหมาะกับความสนใจของคุณ

นอกเหนือจากข้อกำหนดหลักสูตรแล้วคุณจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทั่วไปของใบรับรอง ใบรับรองของเราทั้งหมดอาจถูกนำมาใช้ในระดับ Associate in Science (AS) หรือโอนไปยังมหาวิทยาลัย 4 ปี

  • เทคนิค - อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
  • เครื่องแต่งกายแบบกำหนดเอง / ธุรกิจขนาดเล็ก
  • การสร้างโรงละคร
  • แฟชั่น Merchandising

เทคนิค - อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

ใบรับรองนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการแข่งขันในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีได้รับการรวมเข้าไว้ในหลักสูตรด้วยการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การฝึกอบรมนี้สามารถนำไปสู่งานในฐานะนักออกแบบนักออกแบบผู้ช่วยผู้จัดทำรูปแบบผู้จัดการผลิตรูปแบบการจัดอันดับและตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับแฟชั่น

เครื่องแต่งกายแบบกำหนดเอง / ธุรกิจขนาดเล็ก

ใบรับรองนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่วางแผนจะเปิดธุรกิจขนาดเล็กและต้องการวิธีการเสริมสวยความงามสำหรับธุรกิจแฟชั่น การฝึกอบรมนี้สามารถนำไปสู่งานในฐานะช่างตัดเสื้อนักออกแบบนักออกแบบนักออกแบบนักออกแบบแฟชั่นผู้จำหน่ายแฟชั่นผู้วาดภาพประกอบผู้ผลิตและตัวแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่น

การสร้างโรงละคร

ใบรับรองนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักกับอุตสาหกรรม kostiuming รวมถึงงานหลายประเภทที่มีอยู่ในฟิลด์นี้ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิตเครื่องแต่งกายและการผลิตรายการ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการแสดงละครและประวัติศาสตร์การสร้างทักษะการตัดเย็บและทักษะในการก่อสร้างตลอดจนเทคนิคการออกแบบและภาพประกอบเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานในการทำ costuming นักเรียนยังจะได้มีโอกาสทำงานกับการผลิตจริงผ่านการเรียนในชั้นเรียนหรือการฝึกงาน

แฟชั่น Merchandising

ใบรับรองนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และธุรกิจที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในด้านการขยายตัวนี้ การฝึกอบรมนี้จะช่วยให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกทั่วโลกของอุตสาหกรรมแฟชั่นซึ่งนำไปสู่ตำแหน่งในการจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นอินเทอร์เน็ตและการดำเนินงานด้านร้านค้า

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 13, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ม.ค. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
สหรัฐอเมริกา - San Mateo, California
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ม.ค. 2019
สหรัฐอเมริกา - San Mateo, California
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด