Read the Official Description

หลักสูตรระดับปริญญานี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา Sacramento City College ที่กำลังติดตามการศึกษาในด้านจิตวิทยา จุดมุ่งหมายหลักของโครงการนี้คือการจัดหลักสูตรการศึกษาที่ชัดเจนและครบวงจรสำหรับนักเรียนที่กำลังเตรียมที่จะย้ายไปเรียนต่อในสาขาวิชาจิตวิทยา เป้าหมายเพิ่มเติมเฉพาะของโครงการนี้คือการเปิดเผย "นักเรียน" ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหลักการหลักและการปฏิบัติงานของภาคสนามเพื่อสร้างรากฐานสำหรับเส้นทางส่วนบุคคลนักวิชาการหรือวิชาชีพในอนาคต ในหลายทางเลือกมูลนิธินี้จะเหมาะสำหรับการเข้าสู่ความหลากหลายของอาชีพและอาชีพ paraprofessional ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

โอกาสในการทำงาน

 • ที่ปรึกษาด้านอาชีพ
 • นักบำบัดโรคสมรสและครอบครัว
 • นักสังคมสงเคราะห์ทางคลินิกที่ได้รับอนุญาต
 • เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ
 • Advocate เหยื่อ
 • โค้ชชีวิต

ทักษะ

 • แยกความแตกต่างระหว่างความรู้และตำนานที่ได้รับจากวิทยาศาสตร์การคาดคะเนเกี่ยวกับหัวข้อทางจิตวิทยาและแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในวิธีการทางวิทยาศาสตร์
 • เปรียบเทียบและเปรียบเทียบมุมมองและทฤษฎีที่สำคัญในด้านจิตวิทยา
 • แสดงให้เห็นถึงความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์พื้นฐานทางจิตวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมความรู้ความเข้าใจและอารมณ์ความรู้สึกและสามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนเมื่อเขียนหรือพูดเกี่ยวกับจิตวิทยา
 • ประเมินข้อมูลทางจิตวิทยาสรุปข้อสรุปที่สมเหตุสมผลรับทราบผลกระทบทางจริยธรรมของข้อสรุปเหล่านี้และนำข้อสรุปเหล่านี้ไปใช้กับปัญหาส่วนบุคคลชุมชนและวิทยาศาสตร์
 • ใช้หลักการทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทักษะในการทำงานกับสังคมและการเติบโตส่วนบุคคลตลอดชีวิต
 • ตระหนักถึงความซับซ้อนของความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและระหว่างประเทศและหลักการของความเป็นธรรมความยุติธรรมและการรวมไว้ในชีวิตของพวกเขา
Program taught in:
อังกฤษ

See 17 more programs offered by Sacramento City College »

Last updated June 13, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
ขอรายละเอียด
เต็มเวลา
อื่นๆ