Keystone logo

1 ประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูง โปรแกรม ใน การบริการชุมชน 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • ประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูง
 • สังคมศาสตร์
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • การบริการชุมชน
สาขาการศึกษา
 • สังคมศาสตร์ (1)
 • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

  ประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูง โปรแกรม ใน การบริการชุมชน

  การศึกษาการบริการชุมชนอาจเกี่ยวข้องกับการทำงานภายในชุมชนเฉพาะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและโครงสร้างทางสังคมภายในที่จำเป็น บุคคลที่มีความกระตือรือร้นสามารถช่วยกลุ่มที่ประสบปัญหาให้รู้สึกถึงการเคารพตนเองและพัฒนาความมั่นใจในกันและกัน หลักสูตรอาจนำเสนอวิธีการปฏิบัติจริงสำหรับประสบการณ์จริง

  Advanced Certificate จะศึกษาได้หลังจากจบหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนเพิ่มเติมความรู้ในอาชีพของตน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการส่งเสริมหน้าที่การงานหรือเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบในที่ทำงาน