Keystone logo

94 ประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูง โปรแกรม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • ประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูง
สาขาการศึกษา
 • การก่อสร้าง (6)
 • การจัดการศึกษา (8)
 • การดูแลสุขภาพ (13)
 • การท่องเที่ยวและการบริการต้อนรับ (4)
 • การบริหารศึกษา (2)
 • การบิน (2)
 • การพัฒนาตนเอง (1)
 • การศึกษากฎหมาย (1)
 • การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย (3)
 • การศึกษาด้านตลาด (3)
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูง โปรแกรม อธิบาย

Advanced Certificate จะศึกษาได้หลังจากจบหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนเพิ่มเติมความรู้ในอาชีพของตน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการส่งเสริมหน้าที่การงานหรือเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบในที่ทำงาน