Keystone logo

5 หลักสูตร โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมศาสตร์ศึกษา ใน สหรัฐอเมริกา สำหรับ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • หลักสูตร
  • สหรัฐอเมริกา
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมวิทยา
  • สังคมศาสตร์ศึกษา
สาขาการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ (5)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

หลักสูตร โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมศาสตร์ศึกษา

หลักสูตรสังคมศาสตร์ มักประกอบด้วยหลักสูตรทางด้านจิตวิทยา, สังคมวิทยาและจริยธรรม ที่สอนนักเรียนว่าจะช่วยให้ความเห็นอกเห็นใจ กระทำการที่เป็นประโยชน์และช่วยเหลือประชากรที่เปราะบาง เช่นเหยื่อการล่วงละเมิด,ผู้เสพสารเสพติด, อาชญากรและคนพิการได้อย่างไร โอกาสในการทำงาน รวมถึงสถานที่บำบัดรักษาสุขภาพ ในบ้านองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรและหน่วยงานภาครัฐ

สหรัฐอเมริกายังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกสำหรับนักเรียนต่างชาติ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาครองอันดับโลกและประเทศนี้ยังมีสถานที่เรียนที่น่าตื่นเต้นมากมาย ระบบมหาวิทยาลัยของรัฐได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากรัฐบาลของรัฐ และอาจมีวิทยาเขตหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วรัฐ ซึ่งมีนักศึกษาหลายแสนคน

หลักสูตรเป็นการศึกษาทางวิชาการซึ่งสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ของผู้เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดหรือการฝึกอบรมในสาขาใดสาขาหนึ่ง หลักสูตรแตกต่างกันไปในแง่ของขนาด, เนื้อหาและระยะเวลาในการศึกษา