Keystone logo

6 หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ความมั่นคงระหว่างประเทศ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • สังคมศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • ความมั่นคงระหว่างประเทศ
สาขาการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ (6)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ความมั่นคงระหว่างประเทศ

บุคคลที่ศึกษาที่สมบูรณ์ในการรักษาความปลอดภัยระหว่างประเทศมีความหลากหลายของตัวเลือกอาชีพที่มีให้ บางส่วนของบทบาททั่วไปในการรักษาความปลอดภัยระหว่างประเทศรวมถึงงานเช่นนักสืบเอกชนนักวิเคราะห์ต่อต้านการก่อการร้ายเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศ