อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

หลักสูตรนี้ภาษาอังกฤษธุรกิจมีวัตถุประสงค์ที่ผู้จัดการผู้บริหารมืออาชีพและธุรกิจนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพวกเขาในหัวข้อธุรกิจเฉพาะและสถานการณ์ เช่นเดียวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจของพวกเขานักศึกษาจะได้รับความเข้าใจในวัฒนธรรมการทำงานทั้งในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ หลักสูตรนี้สามารถใช้ได้กับนักศึกษาผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป. วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • ความเชื่อมั่นในการแสดงความคิดเห็นทำให้ข้อเสนอขอชี้แจง ฯลฯ
 • การติดต่อสื่อสารที่ประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่ข้ามวัฒนธรรม
 • การพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในภาษาอังกฤษ
 • มุ่งเน้นในประเด็นการทำงานที่เฉพาะเจาะจงความต้องการมืออาชีพ
 • Socialise และเครือข่ายที่มีความมั่นใจมากขึ้น
เนื้อหาหลักสูตร
 • ทุกหลักสูตรตัดกับนักเรียน (s) ความต้องการและวัตถุประสงค์ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของหัวข้อที่ครอบคลุมในชั้นเรียน
 • การนำเสนอและการเจรจาต่อรอง
 • เครือข่าย / ความบันเทิง, สังคมในเชิงธุรกิจ
 • การประชุม / การประชุมและทักษะทางโทรศัพท์
 • CV / เทคนิคการสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์และสัมภาษณ์)
 • เขียนพาณิชย์ (การวิเคราะห์ SWOT การเขียนรายงานและอื่น ๆ )
 • การติดต่อธุรกิจ (อีเมล, จดหมาย, ฯลฯ )
 • หัวข้อธุรกิจเฉพาะที่ได้รับเลือกให้ตรงกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของผู้เข้าร่วม
 • ที่แตกต่างกันบนมือกิจกรรมตามงาน: เล่นบทบาทการทำงานเป็นทีม, การจำลองและกรณีศึกษา
 • การประชุมร่วมกับนักธุรกิจท้องถิ่น / เหตุการณ์เครือข่าย / งานนำเสนอโดยคนธุรกิจท้องถิ่น
 • การทำงานและวัฒนธรรมธุรกิจในสหราชอาณาจักร / การทำงานและวัฒนธรรมธุรกิจในเวทีระหว่างประเทศ

ดูอีก 6 หลักสูตรที่เสนอโดย Accord Language Schools »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ส.ค. 2019
ก.ย. 2019
Duration
1 - 9 
เต็มเวลา
Price
735 GBP
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ส.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ส.ค. 2019

ก.ย. 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ