รองวิทยาศาสตร์เวชศาสต​​ร์การกีฬา (AS)

โปรแกรมเวชศาสต​​ร์การกีฬานำไปสู่​​การเชื่อมโยงของหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์การเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่จะถ่ายโอนไปยังสถาบันสี่ปี ผู้ฝึกสอนกีฬาได้รับการรับรองเป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการป้องกันการวินิจฉัยและการรักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการกีฬาการออกกำลังกาย โปรแกรมนี้จะช่วยให้พื้นหลังและพื้นฐานพื้นฐานที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จปริญญาตรี นอกจากนี้ยังให้การเปิดรับนักศึกษาในการดำรงชีวิตของผู้ฝึกสอนกีฬา ด้วยความสมบูรณ์ของการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองผู้ฝึกสอนกีฬาที่ถูกว่าจ้างในวิทยาลัยโรงเรียนมัธยมสำนักงานแพทย์และคลินิก ผู้ฝึกสอนกีฬาหลายศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

การเรียนการสอนที่จำเป็น

เทอมแรก
 • SDV 108 วิทยาลัยประสบการณ์
 • ENG 105 องค์ประกอบฉัน
 • MAT 121 พีชคณิตวิทยาลัย
 • CHM 166 เคมีทั่วไปฉัน
 • BIO 116 ชีววิทยาทั่วไป IB
ภาคการศึกษาที่สอง
 • ENG 106 องค์ประกอบที่สอง
 • BIO 117 ชีววิทยาทั่วไป IIB
 • CLS 212 ความหลากหลาย
 • CHM 176 เคมีทั่วไปครั้งที่สอง
 • PSY 111 รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา
ภาคการศึกษาที่สาม
 • BIO 169 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา IA w / ห้องปฏิบัติการ
 • SPC 122 การสื่อสารระหว่างบุคคล
 • HSC 127 กายภาพ
 • พี 105 รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรม
 • CHM 261 เคมีอินทรีย์ฉัน
ภาคการศึกษาที่สี่
 • BIO 174 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาครั้งที่สอง (w / ห้องปฏิบัติการ)
 • SPC 112 พูดในที่สาธารณะ
 • BIO 151 โภชนาการ
 • MAT 157 สถิติ
 • CHM 271 เคมีอินทรีย์ครั้งที่สอง
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 18 หลักสูตรที่เสนอโดย Western Iowa Tech Community College »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
เต็มเวลา
Price
12,425 USD
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

อื่น ๆ