Keystone logo

64 หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน ศิลปะการแสดง ดนตรี การแสดงดนตรี 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ศิลปะการแสดง
  • ดนตรี
  • การแสดงดนตรี
สาขาการศึกษา
  • ศิลปะการแสดง (64)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน ศิลปะการแสดง ดนตรี การแสดงดนตรี

นักเรียนที่เรียนการแสดงดนตรีเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของเครื่องมือและเทคนิคการปฏิบัติงาน หลักสูตรอาจรวมถึงการฝึกอบรมหูองค์กรดนตรีการแต่งเพลง, ทฤษฎีดนตรี, การแสดงเสียงประสิทธิภาพสตริงประสิทธิภาพเปียโนแจ๊สศึกษาทักษะการประกอบและการเล่นจังหวะ