Keystone logo

121 หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน ธุรกิจศึกษา การเป็นผู้ประกอบการ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ธุรกิจศึกษา
  • การเป็นผู้ประกอบการ
สาขาการศึกษา
  • ธุรกิจศึกษา (121)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน ธุรกิจศึกษา การเป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตร MBA ด้านการเป็นผู้ประกอบการ คือการศึกษาระดับปริญญาขั้นสูงเพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการทำธุรกิจของตนเองในโลกธุรกิจ ผู้เข้าร่วมในหลักสูตรนี้ มีความเข้าใจในทักษะการเป็นผู้นำการจัดการและการสร้างโครงการที่จำเป็นสำหรับการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ