Keystone logo

3 หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน การจัดการศึกษา การเป็นผู้นำ การเป็นผู้นำด้านการผลิต 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การจัดการศึกษา
  • การเป็นผู้นำ
  • การเป็นผู้นำด้านการผลิต
สาขาการศึกษา
  • การจัดการศึกษา (3)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน การจัดการศึกษา การเป็นผู้นำ การเป็นผู้นำด้านการผลิต

MSc ในการเป็นผู้นำการผลิตเป็นที่ล้าสมัยเพื่อปลูกฝังผู้นำในภาคการผลิตที่สามารถชนะเลิศและสร้างความมั่งคั่งในขณะที่การสร้างความรู้ที่สำคัญที่จำเป็นในการพัฒนาการจัดอันดับสูงธุรกิจทั่วโลก