Keystone logo

6 หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ การเงิน การเงินระหว่างประเทศ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ
  • การเงิน
  • การเงินระหว่างประเทศ
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ (6)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ การเงิน การเงินระหว่างประเทศ

การเงินระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของสถ​​าบันการเงินและตลาดในระดับโลกด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานหลายธนาคาร บางโปรแกรมมีพิเศษในการจัดการข้อมูลระบบฟิวเจอร์สและตัวเลือกและการพัฒนาโครงการและการจัดการ