Keystone logo

20 หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน การศึกษาด้านการออกแบบ การออกแบบอุตสาหกรรม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • การศึกษาด้านการออกแบบ
 • การออกแบบอุตสาหกรรม
สาขาการศึกษา
 • การศึกษาด้านการออกแบบ (20)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน การศึกษาด้านการออกแบบ การออกแบบอุตสาหกรรม

  การออกแบบอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้ศิลปะความคิดสร้างสรรค์และทักษะวิศวกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ของอนาคต นักออกแบบอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบในการสร้างทุกชนิดของวัตถุที่ใช้ทุกวันจากรถยนต์เฟอร์นิเจอร์เครื่องซักผ้า