Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 36 หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2023

36 หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2023

ภาพรวม

หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ บางครั้งให้เลือกสาขาวิชาที่นักเรียนถนัดเพื่อจำกัดจุดมุ่งหมายได้ สถาบันหลายแห่งมีการเรียนการสอนด้านการออกแบบผังเมืองและการออกแบบบ้าน นอกจากนี้หลักสูตรสามารถช่วยนักเรียนในรูปแบบการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมและการฝึกงาน ที่สามารถนำไปสู่ตำแหน่งงานหลังจากสำเร็จการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

 • การศึกษาด้านการออกแบบ
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาการศึกษา
 • การศึกษาด้านการออกแบบ (36)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน