Keystone logo

26 หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ การสอบบัญชี 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • การศึกษาทางเศรษฐกิจ
 • การสอบบัญชี
สาขาการศึกษา
 • การศึกษาทางเศรษฐกิจ (26)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ การสอบบัญชี

  นักศึกษาที่ต้องการทำงานในบัญชีหรือการเงินมักจะเลือกที่จะใช้เวลาเรียนในการตรวจสอบ โปรแกรมเหล่านี้สามารถเตรียมความพร้อมให้พวกเขามีทักษะที่จะสามารถที่จะวิเคราะห์เอกสารทางการเงินและให้คำแนะนำเพื่อความสำเร็จ