Keystone logo

286 หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน ศึกษาศาสตร์ การสอน 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ศึกษาศาสตร์
  • การสอน
สาขาการศึกษา
  • ศึกษาศาสตร์ (286)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน ศึกษาศาสตร์ การสอน

นักเรียนที่ศึกษาการสอนจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับวิธีการสอนและเครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับวัยและ / หรือวิชาต่างๆ หลักสูตรรวมถึงการออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนและแผนการจัดการในชั้นเรียน, การจูงใจเด็ก, การรวมเทคโนโลยีและการเก็บบันทึกข้อมูล