การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านงบประมาณขั้นสูง

Convertas

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านงบประมาณขั้นสูง

Convertas

* มีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดทำงบประมาณ

* ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทเชิงกลยุทธ์ของแนวคิดเรื่องค่าใช้จ่าย

* อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อการควบคุมการจัดการ

* อธิบายบทบาทของงบประมาณในกระบวนการจัดการ

* พูดถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์และบทบาทในงบประมาณหลัก

* เตรียมงบประมาณหลักและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตารางการสนับสนุน

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำงบประมาณโดยอิงจากฐานข้อมูลแบบ zero-base, activity-based และ kaizen

* อธิบายสาระสำคัญของระบบควบคุม

* พัฒนางบประมาณที่ยืดหยุ่นสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานทางการเงินในระยะสั้น

* ระบุมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน

* วัดและประเมินประสิทธิภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: www Convertas .org

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ February 11, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
เปิดรับลงทะเบียน
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Price
ราคา
3,695 USD
ราคาจะเปลี่ยนไปตามปลายทางที่เลือก
Locations
ตุรกี - Istanbul, Istanbul
วันเริ่มต้น : เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ประเทศมาเลเซีย - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
วันเริ่มต้น : เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ประเทศอังกฤษ - London, England
วันเริ่มต้น : เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - Abu Dhabi, Abu Dhabi
วันเริ่มต้น : เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - Dubai, Dubai
วันเริ่มต้น : เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
เปิดรับลงทะเบียน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - Dubai, Dubai
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - Abu Dhabi, Abu Dhabi
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ประเทศอังกฤษ - London, England
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ตุรกี - Istanbul, Istanbul
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ประเทศมาเลเซีย - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด