Keystone logo

61 หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน การบิน การบำรุงรักษาอากาศยาน 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • การบิน
 • การบำรุงรักษาอากาศยาน
สาขาการศึกษา
 • การบิน (61)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน การบิน การบำรุงรักษาอากาศยาน

  &nbsp

  การจบหลักสูตรการบำรุงรักษาอากาศยานสามารถทำให้นักเรียนเตรียมตัวทำงานกับการซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานได้ หลักสูตรในโปรแกรมอาจครอบคลุมระบบต่างๆเช่นอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับการฝึกอบรมเฉพาะด้านเกี่ยวกับหน้าที่เช่นการเชื่อม