Keystone logo

521 หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ การบัญชี 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ
  • การบัญชี
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ (521)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ การบัญชี

การบัญชีคือ การปฏิบัติของนักบัญชีและนักเรียนที่สนใจจะต้องสำเร็จหลักสูตรที่จำเป็น การศึกษาโดยทั่วไปอาจรวมถึงการเรียนในด้านบัญชีและการเงิน และสามารถเข้าเรียนในสถาบันต่างๆ ทั่วโลก