เปิดตัวธุรกิจของคุณในสาขาที่น่าตื่นเต้นในการจัดการโรงแรม มีโอกาสมากมายสำหรับความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมการบริการที่หลากหลายและมีพลวัตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีปริญญานี้ หากคุณมีความกระตือรือร้นและกระตือรือร้นมีความเป็นผู้นำและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ โปรแกรมนี้เป็นรากฐานพื้นฐานและได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกสถาบันการศึกษาหรือการจ้างงานได้สี่ปีเมื่อสำเร็จการศึกษา

แนวโน้มการจ้างงาน

ข้อมูลสถิติของ Bureau of Labor Statistics (BLS) แสดงให้เห็นถึงสาขาการจัดการอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันต่างๆเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลบ้านพักคนชราร้านอาหารโรงแรมและเรือนจำอยู่ในพื้นที่ที่มีการเติบโตสูงสุดสิบอันดับแรกภายในปี 2012 สำหรับข้อมูลเฉพาะ, ติดต่อฝ่ายธุรกิจของ NIACC

โอกาสในการทำงาน

อุตสาหกรรมการบริการเป็นอย่างมากและให้บริการและการจัดการตำแหน่งที่คุ้มค่า ได้แก่ :

 • การจัดการคาสิโน
 • การจัดการสายการล่องเรือ
 • การวางแผนงาน
 • การจัดการที่พัก
 • การจัดการคลับรีสอร์ท
 • การจัดการร้านอาหาร
 • การจัดการสวนสนุก

ปีแรก

 • BCA-215 การใช้งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • หรือ BCA-101 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูล
 • BUS-102 บทนำสู่ธุรกิจ
 • MGT-101 หลักการจัดการ *
 • ธุรกิจเลือก (s)
 • BUS-121 การสื่อสารทางธุรกิจ
 • หรือ BUS-130 บทนำสู่การเป็นผู้ประกอบการ
 • หรือ BUS-161 Human Relations
 • หรือวิชาเลือกศึกษาทั่วไป
 • ACC-111 การบัญชีเบื้องต้น
 • BCA-152 Spreadsheets ที่ครอบคลุม **
 • BUS-162 ความเป็นมืออาชีพในที่ทำงาน
 • MGT-170 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • MKT-110 หลักการตลาด

ปีที่สอง

 • BUS-185 กฎหมายธุรกิจ I
 • ENG-105 องค์ประกอบองค์ประกอบ I
 • หลักสูตรเข้มข้น
 • ENG-106 องค์ประกอบที่สอง ***
 • หลักสูตรเข้มข้น
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ / คณิตศาสตร์เลือก (s)

* วิชาบังคับก่อน: BUS-102 แนะนำธุรกิจ

** วิชาบังคับก่อน: BCA-101 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลหรือ BCA-215 การใช้คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

*** วิชาบังคับก่อน: ENG-105 องค์ประกอบ I.

หากคุณคาดหวังให้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาสองปีให้ลงทะเบียนเรียนวิชา Business Elective ในปีแรกและ BUS-162 Workplace Professionalism ปีที่สองของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Fourth Term

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 40 หลักสูตรที่เสนอโดย North Iowa Area Community College »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

อื่น ๆ