Read the Official Description

โปรแกรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ ABE แนะนำคุณสู่สาขาวิชาการที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและสำรวจทฤษฎีการปฏิบัติและกลยุทธ์ของตน มีความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้คุณเก่งขึ้นในภาคนี้ จุดแข็งของคุณสมบัติคือการให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจทั่วไปและความชำนาญด้าน HR

ในตอนท้ายของปีที่ 3 นักเรียนที่จบหลักสูตรจะได้รับปริญญาตรีจาก Northumbria University

Program taught in:
อังกฤษ

See 2 more programs offered by Royal Business College »

Last updated June 13, 2018
หลักสูตรนี้ Online, Campus based
Start Date
Open Enrollment
Duration
2 - 3 
นอกเวลา
เต็มเวลา
Price
5,000 EUR
มีให้เลือก 3 งวด
By locations
By date
อื่นๆ