อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

* เข้าใจความแตกต่างใน People

* ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย์

* ทำความเข้าใจว่าทำไมคนถึงกลายเป็นเรื่องยากที่จะจัดการ

หลีกเลี่ยงการจัดการของคนที่ยากลำบาก

* พัฒนาความเชื่อมั่นในการติดต่อกับผู้คนจำนวนมาก

* ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

* ใช้คำพูดที่ทำให้เกิดการตีพิมพ์และให้คำวิจารณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

* ใช้พฤติกรรมก้าวร้าวและดูผลทันที

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Convertas .org

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 34 หลักสูตรที่เสนอโดย Convertas »

หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ส.ค. 2019
ก.ย. 2019
Duration
ขอรายละเอียด
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ม.ค. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ส.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
อื่น ๆ