Keystone logo

2 หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน การจัดการศึกษา การจัดการการจัดซื้อ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • การจัดการศึกษา
 • การจัดการการจัดซื้อ
สาขาการศึกษา
 • การจัดการศึกษา (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน การจัดการศึกษา การจัดการการจัดซื้อ

  ปริญญาโทสาขาการจัดการจัดซื้อจัดจ้างตั้งใจที่จะให้นักศึกษามีทักษะการบริหารจัดการในการจัดการการจัดการสินค้าคงคลัง, ความสัมพันธ์ที่ผู้จัดจำหน่าย, การควบคุมคุณภาพและกิจกรรมการจัดซื้อ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถที่จะดำรงตำแหน่งในห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติก